Psychická příčina akné: Jak určit, proč máte akné

Toto je další článek ze série „psychicky laděných“, které píšu podle knihy amerického psychologa Teda Grossbarta. Dnešní článek by vám měl pomoci zjistit, jaká je ve vašem případě psychická příčina akné. Proč vůbec máte akné a jak lépe poznat sama sebe? Dneska to bude trochu delší než obvykle, za což se předem omlouvám. Ale třeba někomu pomůže posunout se v léčení akné zase o krok dál.

Předchozí články na téma psychická příčina akné najdete tady:

I. Psychická příčina akné: Proč já?

Otázku „Proč zrovna já musím mít akné?“ jsme si asi položili už všichni, kdo s akné bojujeme delší dobu. Odpověď na ni by nás měla dovést k lepšímu pochopení kožních problémů a i k jejich vyléčení. Poznání sebe sama samozřejmě pleť nevyčistí, ale čím lépe se známe, tím lépe dokážeme identifikovat svoje emocionální potřeby, které nám pleť prostřednictvím akné připomíná. Možná si pamatujete z předchozích článků, že většina kožních problémů plyne z nějakých potlačených pocitů (vztek, potřeba lásky,…) a kůže se nám tyhle potlačené pocity snaží připomenout, abychom konečně ten problém vyřešili a zbavili se toho pocitu, který jsme se snažili potlačit. Nejde o to odhalit o sobě nějakou odpornou skandální pravdu. Ale jde o to, poznat lépe sám sebe a pochopit, proč zrovna já mám akné. Někdy můžete být překvapení tím, co zjistíte. Možná jste se vždycky domnívali, že jste klidný člověk, který se nikdy nerozčílí. Nebuďte ale překvapení, když v sobě odhalíte nakumulovaný potlačený vztek.

Cvičení: Poznejte sami sebe

Níže najdete několik cvičení, která vám pomůžou lépe se poznat. Mějte na paměti, že neexistují žádné správné odpovědi ani nějaká konkrétní informace, ke které byste na konci těchto cvičení měli dojít. Díky těmto cvičením si spíš máme uvědomit, proč fungujeme, jak fungujeme. Poznání sebe sama usnadňuje další kroky léčby – lépe se nám pak bude pracovat na odstranění akné.

1. Co vidíte na fotkách z dětství?

Podívejte se na svoje fotky z dětství a zkuste pochopit mocenskou politiku ve vaší rodině. J Kdo stojí vedle koho? Kdo se na koho dívá? Díváte se do objektivu nebo mimo něj? Vypadáte šťastně? Nejhodnotnější jsou pro tento úkol fotky z období, kdy váš problém poprvé začal.

2. Jak se oblékáte?

O oblečení se mluví jako o naší druhé kůži. To, jak se oblékáme, může vypovídat o naší povaze i náladě. Oblékáte se přiměřeně na svůj věk? Nebo si vybíráte oblečení spíš pro mladší nebo starší? Někdo se oblečením snaží zakrývat svou sexualitu, někdo ji naopak zdůrazňuje. Možná se oblékáte jako šedá myška, aby si vás nikdo nevšímal. Důležité jsou i barvy. Černá může signalizovat smutek a deprese. Pestré barvy zase veselou náladu nebo snahu zakrýt smutek. Cítíte se stejně, jako se oblékáte?

3. Co o vás říká vaše tělo?

Naše držení těla a pohyby vyjadřují náš vztah vůči našemu okolí. Pozorujte se. Snažíte se být neviditelný? Nebo se pohybujete, jako byste byli neustále pod palbou? Dýcháte zhluboka nebo povrchově? Vypadáte slabě, křehce? Stojíte na pevném základě nebo na vratkých nohách? Hrbíte se, jako byste na zádech nesli tíhu světa? Můžete také zkusit pozorovat ostatní a všímat si, jestli vám něco připomene vás.

4. Jaký tón hlasu používáte?

Uvědomte si, jak zníte v komunikaci s ostatními. Mluvíte pořád stejným hlasem? Většina z nás používá v různých situacích odlišný slovník a intonaci.

5. O čem sníte?

Uvědomte si, co se vám často zdá. Jste jediným autorem svých snů. Zkuste pochopit, proč je máte. Sny nejčastěji odrážejí naše přání. Zapisujte si, co se vám zdá, a zkuste přijít na to, co vaše sny znamenají.

6. Co si představujete?

Podobně jako sníme v noci, i přes den máme různé představy. Často se objevující představy mají většinou skrytý význam. Časté fantazie z určité oblasti napovídají o nedostatku v této oblasti. Pokud často přemýšlíme o penězích, pak jich často nemáme dost. Určitě představy zase můžou symbolizovat zvládnout nějaké situace. Pokud se někomu zdá, že na něj někdo útočí, ale jemu se podaří utéct, pak tato představa vyjadřuje snahu něčemu uniknout.

7. Kdy se přeříkáváte?

Přeřeknutí jsou prý zprávy z našeho nevědomí. Nápovědou vám mohou být také fráze, které často používáte.

8. Co zapomínáte a proč?

Zapomínáme to, co chceme zapomenout – například něco, co není v souladu s našimi hodnotami. Přemýšlejte nad tím, na co často zapomínáte. Proč to tak je? Nechcete to dělat? Nebo z toho, že zapomenete, pro vás plynou nějaké výhody? Když zapomenete peněženku, pak za vás například ostatní musejí platit (jakoby se o vás starat).

9. Jaké potíže máte s ostatními lidmi?

V reakcích svého okolí vidíme sami sebe. Může se stát, že na lidi přenášíte své pocity? Když přijdete do veselé konverzace, otočí se například najednou do negativního tónu? Co vás vytáčí na ostatních, nejčastěji nás na ostatních štve nejvíc to, co nás štve na nás samotných.

10. Zvířecí test

Tento test je velmi jednoduchý – spočívá na třech otázkách:

  • Jakými třemi zvířaty byste nejvíc chtěli být? (přání)
  • Jakými třemi zvířaty byste nejméně chtěli být (strach)
  • Proč?

Může se vám to zdát banální, ale tyto tři otázky nám často poskytnou náhled do vlastní mysli. První a druhá otázka bývají dost často dvěma stranami téže mince. Já jsem například odpověděla, že bych chtěla být pes nebo koala, protože jsou roztomilí, všichni je mají rádi a chtějí se s nimi mazlit a hladit je. Nejmíň bych chtěla být nějaký hmyz nebo ještěr, protože jsou hnusný, slizký a lidi se jich štítí a vzbuzují v nich strach a odpor.

Odpovězte na otázky spontánně a upřímně. Hledejte mezi zvířaty, které jste si vybrali, společná témata nebo motivy. Co mají společného? Proč jste si je vybrali? Výklad našich odpovědí vyžaduje spíše kreativitu, než logické myšlení. Nejčastěji se jedná o nějaký mix tří základních potřeb – lásky, respektu a ochrany. O jakých potřebách vaše zvířata vypovídají? Důležitý je význam zvířat pro vás, ne, jak je chápou ostatní. Pro někoho může být lev děsivé a nebezpečné zvíře, pro jiného zase symbol moci a síly.

II. Psychická příčina akné: Proč teď?

Když jdete k doktorovi, tak se vás vždycky zeptá na časovou linii – kdy problém začal, kdy se zhoršil, jaké podobné problémy jste měli v minulosti. Podobně můžete postupovat i vy sami ve snaze pochopit, proč máte akné.

1. Nakreslete si časovou osu vašeho života

Najděte si zbytek tapety nebo slepte několik papírů a nakreslete na ně graf, kde vodorovná osa (x) bude vyjadřovat váš život v čase (bod 0 je okamžik vašeho narození) a svislá osa (y) zase stav vašeho akné (100 je nejhorší stav).

Na osu x zaznamenejte všechny významné události ve vašem životě. Patří sem začátek a ukončení škol, vašich zaměstnání, zaměstnání vašich rodičů, povýšení, vyhazov, vaše nemoci, nemoci členů rodiny, operace a zákroky, první pusa, první kluk, první menstruace, první masturbace (jo já vím…), první sex, narození dítěte, případné potraty, cokoliv, co vám utkvělo v paměti. Můžou to být vztahy s kolegy a kamarády, domácí zvířata, hádky, cesty, stěhování, svatba a další významné události. Pokud se vám to zdá důležité, je to důležité.

Na osu y pak zaznamenejte, jak se vám akné zhoršovalo nebo zlepšovalo.

Není to práce na jedno odpoledne, ale spíš na týdny nebo měsíce. Můžete se k tomu opakované vracet, nechat vzpomínky vystoupat na povrch. Můžete taky poprosit o pomoc příbuzné – zvlášť, pokud váš problém začal už v dětství.

Jakákoliv změna, které se musíme přizpůsobit, na nás působí podobné jako stres. Pokud nastalo víc změn v krátké době, pak se navíc stres kumuluje a nemoc se zhoršuje.

Prozkoumejte hlavně tu část časové linie, která začíná rok před tím, než se problém objevil nebo zhoršil. Hledejte souvislosti mezi významnými událostmi a zhoršením problému. Možná přijdete na to, že určité události ve vás vyvolaly určitý pocit (hněv, smutek, pocit ztráty nebo odmítnutí). A ve chvíli, kdy tyto pocity znovu pocítíte, akné se vám vždy zhorší.

2. Nakreslete si mikro časovou linii

Můžete si zkusit nakreslit taky krátkodobou časovou linii a snažit se díky ní vyzkoumat, proč se vám udělaly pupínky právě dnes, proč je vaše akné tento týden o tolik horší než minulý týden. Podle výzkumů je 56% případů ekzému, 55% akné a 62% psoriázy způsobeno emocionální událostí. Zkuste si tedy několik týdnů detailněji zapisovat, co se děje a jak se mění vaše akné. U kožních problémů je častá inkubační doba – u akné jsou to většinou 2 dny. Může se tedy stát, že vás v pondělí někdo za něco kritizuje, což ve vás vyvolá emoce, jako že nic nedokážete dělat dobře, jste k ničemu a podobně. A za dva dny se vám na obličeji vyrojí nové pupínky.

Někdy to může být ale i naopak. Někomu se stává, že v době stresu má pleť v pohodě a když stres pomine, tak se mu pleť zhorší. Jako by akné nahrazovalo ten stres, který zažíval. U spousty lidí to taky funguje tak, že mají pleť v pořádku, ale tak se bojí, že se jim akné vrátí, že si ho tím sami vyvolají. Nebo se taky trestáme za úspěch – všímejte si tedy, zda zhoršení akné nepředcházelo něco výjimečně dobrého, jako třeba povýšení, pochvala a podobně.

III. Psychická příčina akné: Proč tady?

Zamyslete se, proč máte akné právě tam, kde ho máte. Kůže na obličeji je naší nejviditelnější částí těla. Je neustále v kontaktu s ostatními, projevují se na ní naše emoce. Naše ústa jsou centrem mluvení, jídla a líbání, jsou zapojená do sexuality. Fungují také jako přechod mezi venkem a námi. Hlava obecně je centrem rozumu, mozku, myšlenek a intelektu. Kožní problémy, které se soustředí na hlavě, většinou poukazují na problémy se sebevědomím. Na vlasech se zase nejčastěji projevují pocity ztráty.

IV. Psychická příčina akné: Co pro vás vaše akné dělá?

Ačkoliv vám to může znít jako blbost, v určitém smyslu chceme mít akné. Protože nějaká naše část díky akné něco získává. Akné pro nás něco dělá. Často se nemůžeme nemocí zbavit, dokud nepochopíme, proč si ji udržujeme. Nevědomky jsme si skrz kožní problémy mohli zvolit způsob, jak dosáhnout soucitu, útěchy, pozornosti.

1. Sepište deset výhod vašeho problému.

Zkuste se zamyslet a sepsat deset výhod, které vám přináší akné. Co získáváte díky akné? Jak vám akné dělá život lehčí? Jak akné využíváte? Kdybyste přišli o akné, o co dalšího byste přišli?

Mě v souvislosti s akné napadlo například následující: Ostatní mě díky akné litují a všímají si mě. Můžu si kupovat spoustu kosmetiky. Můžu na akné svést, že nechci navazovat žádné kontakty s lidmi. Když budu mít akné, tak nemůžu vydat e-knihu – takže ji ani nemůžu pokazit. Určitě taky na něco přijdete.

V. Psychická příčina akné: Co kdyby se to zhoršilo/zlepšilo?

Díky tomuhle cvičení zjistíte, jakou roli hraje akné ve vašem životě a co pro vás dělá.

1. Představte si, že by se vám přes noc zázračně vyléčila pleť.

Představte si, že se ráno vzbudíte a najednou máte pleť bez jediné chybičky. V čem by byl váš život jiný? Jak by se změnila vaše denní rutina? Co byste mohli dělat, co teď nemůžete? Jak by se změnily vaše vztahy s ostatními? Jaký by to mělo vliv na váš sexuální život? Zkuste si taky všímat, jaké pocity máte, když si to představujete.

Kožní problémy můžou sloužit jako výmluva, proč něco nedokážeme. Co vám brání udělat něco, co byste chtěli dělat? Například byste chtěli jít za dobrodružstvím, ale bojíte se. Takže si vytvoříte nemoc, která vám zabrání to zkusit. Nebo nemáte moc přátel, tak to svádíte na kůži a zapomínáte, že jste měli málo přátel už předtím.

Špatná kůže nám slouží jako zjednodušené vysvětlení toho, proč nejme takovou osobou, jakou jsme chtěli být nebo jakou jsme se měli stát. Maskuje naše strachy, potřeby, kvůli kterým je těžké stát se tím, kým chceme.

To, co byste dělali, kdybyste měli čistou pleť, je něco, co teď logicky neděláte. Proč? Co vám brání (kromě pleti)? Strach? Z čeho? Dělali jste to předtím, než jste měli akné?

2. Co kdyby se to zhoršilo?

Tohle je hnusnější cvičení. Nutí nás si představovat, co by se stalo, kdyby se nám akné zhoršilo. Vaše mysl se bude při tomhle cvičení bránit, protože se v něm dostáváte k tomu pocitu, který jste původně potlačili. Ptejte se sami sebe, co by se stalo, kdyby se akné zhoršilo. Tohle je zase cvičení na delší dobu. Vracejte se k němu v různých náladách a různých denních dobách a uvidíte, co zjistíte.

Jak by to bylo u mě? Kdyby se mi akné zhoršilo, tak bych musela skončit s celým blogem, protože bych nemohla nikomu radit, jak se akné zbavit. Musela bych všem přiznat, že to nevyšlo. Všichni by mě litovali. Co kdyby se to pak ještě zhoršilo? Musela bych přestat chodit ven, protože by se mě všichni štítili. Co kdyby se to pak ještě zhoršilo? Musela bych být doma, nemohla bych nic dělat a manžel by se o mě musel starat a zjišťovat, co by mi mohlo pomoct a platit špičkové odborníky, aby mi zkusili pomoct. Nikdo by na mě nemohl sahat, protože by mě to bolelo. Co kdyby se to pak ještě zhoršilo? Na to teď nemám, ale určitě už chápete, jak postupovat.

Co dál?

Díky těmto cvičením se můžete dostat víc na kloub tomu, co se vám vaše kůže snaží říct. Jakou potřebu nebo pocit jste potlačili? Co se snaží dostat na povrch? Když tohle pochopíte, bude pro vás snazší s tím zatočit.

V dalším článku najdete tipy, co (v rovině psychiky) dělat, abyste se akné zbavili.

 

Tento článek vychází z knihy Skin Deep od Teda A. Grossbarta. Pokud vás toto téma zajímá, přečtěte si i další články z této série:

Líbí se Vám Ne akné? Sledujte nás na Facebooku a už Vám neunikne žádný článek!
facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kontakt

Do zrcadla se už nedíváte s hrůzou, co uvidíte, nebo abyste si rozhnípali pupínky a pak si za to nadávali. Prostě jenom zkontrolujete, jak vypadáte a jdete dál.
Máte otázky o akné, na které jste na blogu nenašli odpověď? Chcete nám něco sdělit? Neváhejte nás kontaktovat.